שוק אלכסוני

תקופות שבהם מחיר נייר הערך נסחרים בטוח צר, במשך תקופה ארוכה יחסית ומראים שינויים קטנים בלבד אם כלפי מעלה ואם כלפי מטה. (גם: תנודות מחירים אופקיות).