שוק איגרות חוב

1. מונח כולל לשווקים בהם נסחרים ונמכרים איגרות חוב וניירות ערך אחרים של פירמות שונות, של ממשלה ושל רשויות מקומיות, כדי לגייס הון.

2. הביקוש וההיצע בפועל לאיגרות חוב בזמן נתון.

3. כינוי למוסדות כספיים שקונים איגרות חוב בהיקף ניכר, בהם חברות ביטוח, קרנות נאמנות וכד'.