שוק אחיד

בורסה לניירות ערך קטנה בדרך כלל, שבה בכל מושב בורסה נקבע שער אחד ויחיד כל נייר ערך, כנגד המצב ברוב הבורסות הגדולות בהן נקבע שער לכל עסקה ועסקה כפי שזה בשלב המשתנים