שוק אופציות

שווקים מיוחדים לאופציות הקיימים במקומות שונים בעולם ושבהם האופציות אינן נסחרות יחד עם המניות.