שונא סיכונים

כינוי למי שממעיט לקחת על עצמו סיכונים ולפיכך יבחר תמיד בנייר ערך שהסיכוי להפסד בו קטן, הגם שבמקביל גם הסיכוי לרווח קטן, כגון איגרת חוב.