שווי שוק

ערך המניות הרשומות בבורסה המתקבל ממספר המניות כפול שערן. (גם: שווי בורסאי).