שאילה

בשווקי הסחורות הבסיסיות (קומודיטיס): קנייה במחירים שוטפים ומכירה במקביל בחוזה עתידי.