רוס

השינוי במחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער הריבית