רווח להלכה

רווח חשבונאי המחושב על השקעה בנייר ערך שבו נלקח בחשבון ערכה של ההשקעה בשוק לעומת מחיר הרכישה שלה, אך הרווח לא ממומש בפועל. (גם: רווח על הנייר).