קרן ביצוע

קרן נאמנות שמדיניות ההשקעה שלה אגרסיבית