קניית יתרה

מצב הקורה כאשר הוראה של בעל מניות לקנות עולה על הוראות המכירה שלו המצטברות