פרמית המרה

ההפרש שבין השער בבורסה של איגרת חוב ניתנת להמרה בין המחיר התיאורטי