פרמיה חיובית

פרמיית המרה שלפיה עלות המניה לאחר ההמרה גבוהה ממחירה בבורסה לניירות ערך ופירושו שההמרה אינה כדאית.