פרמיה

1. ההפרש בין השווי הנקוב של נייר ערך חדש לבין מחיר ההצעה שלו בהנפקה הגבוה ממנו.

2. באיגרת חוב להמרה וכתבי אופציות: נתון המפרט בכמה אחוזים גבוה/נמוך מחיר מניות ההמרה המתקבל על ידי המרת איגרת החוב או מימוש כתבי האופציה למניות לעומת מחיר המניה בבורסה.

3. בחוזים עתידיים: ההפרש החיובי בין השער למועד לשער במקום, המחושב באחוזים לשנה.

4. מחירה של אופציה בשוק. הסכום המשולם על ידי רוכש האופציה לכותב האופציה, המהווה תשלום סופי ומוחלט בשל רכישת הזכויות הגלומות באופציה. פרמיה זו מורכבת מערך פנימי של האופציה וערך הזמן. 

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות