פקודה מאזנת

1. פקודות המוגשות לבורסה במהלך המסחר במניות בשיטת המר"ץ בניגוד למגמה - היצע כנגד ביקוש וביקוש כנגד היצע.

2. בשיטת הכריזה הממוחשבת (הכר"מ): השלב השני במסירות פקודות נגד המגמה שבעבורם פורסם עודף ביקוש או היצע.