פער תיווך

הפרש המחיר שעושה שוק נוקב בטווח מחירים לנייר ערך או מניה. (ארה"ב).