פער מחירים

מצב בבורסות לניירות ערך שבו מחיר של מניה קופץ או נופל בצורה תלולה בלי לחפוף את טווח המסחר