פיקדון נייר ערך

חשבון המתנהל בבנק או אצל מנהל תיקים ובאמצעותו מבוצעות פעולות קנייה, מכירה, הפקדה ומסירה של ניירות ערך. (גם: פיקדון משמרת, חשבון משמרת).