פיחות 12 חודשים קרובים

השינוי בשווי השקל ביחס לדולר בהתבסס על תחזית ועדת השקעות של אילנות בטוחה (מתעדכן אחת לשבוע)