פיזור

1. הפרש שבין שני מחירים קשורים.

2. החלוקה של משקיעים בניירות ערך וכד'. 3. קנייה או מכירה של אופציה. (גם: מרווח).