פדיון סופי

החלק המהווה את הסילוק האחרון של סדרת פדיונות חלקיים בפדיון איגרת חוב בחלקים