פדיון יחיד

פדיון איגרת חוב מסולקת כולה בתאריך אחד - בגמר התקופה. (גם: פדיון חד פעמי).