ערך פנימי

1. כל הערכה שהיא מוצדקת על פי העובדות שברקע, בניתוח נייר ערך ספציפי

2. הסכום שיקבל מחזיק אופציה אילו היה מממש את האופציה.