ערך עתידי

הערך של סכום מסוים - המשולם היום - כפי שיהיה במועד מסוים בעתיד לאחר שיצבור ריבית דריבית במשך תקופה מסוימת.