ערך סוביקטיבי

1. ערך הניתן לדבר מה על פי שיפוטו ונטייתו של היחיד שהוא הבעלים שלו, ולא על בסיס השימושיות שלו - או הערך הכלכלי. (גם: ערך רגשי).

2. ערך המוסב למניה סתומת שווי על ידי מנהלים של חברה, בלי שניתן לערך זה אימות חיצוני בלתי תלוי. SUBJECTIVE VALUE