ערך זמן

הערך הנוסף לאופציה אם קיים כזה, מעבר לערך הפנימי, המשקף את ציפיות המשקיעים לשינויים צפויים במחיר נכס הבסיס. ניתן לחשב ערך זה על ידי מציאת ההפרש שבין מחיר האופציה ובין הערך הפנימי של האופציה.