עושה שוק

דילר או ספציאליסט בבורסות לניירות ערך שקונה ומוכר ניירות ערך מסוימים לחשבונו העצמי על ידי אחזקת מלאי של נייר ערך מסוים במסגרת ניסיונו לייצב תנודות שוק הפכפך להפוך את השוק לנזיל יותר. ( גם: ספציאליסט).