עדר, תוצא

כינוי לשיטת השקעה בבורסה לניירות ערך שלפיה בתקופות של עליות חדות או ירידות חדות במחירי המניות, פועלים רבים ממקורבי הבורסה בשיטה של היגררות לקניות או למכירות על פי מה שאחרים עושים. (גם: תוצא קרון תזמורת).