ספקולציה

ספסרות. קנייה או השקעה במצבים מסוכנים בתקווה לתמורה גבוהה על ההון בתוך תקופה קצרה