ספקולנט

ספסר. בבורסות לניירות ערך ולסחורות בסיסיות: אדם הנוטל סיכוים במגמה לקצור רווחים גדולים מהתוצאות החיוביות שינבאו מההשקעה בה ניטלו הסיכונים