סל ניירות ערך

1. קובץ ניירות ערך שקובצו לצורך יצירת מכשיר פיננסי אחר, כגון אופציה או חוזה עתידי. |

2. במסלקת מעו"ף: קבוצה מוגדרת של ניירות ערך הנסחרים בבורסה לגביהם מחשבת ומפרסמת הבורסה מדד ניירות ערך.