סכום הפרש חיובי

במעו"ף: ההפרש החיובי כפול מכפיל נכס הבסיס