סטיית תקן של תשואה

1. מדד סחירות בבורסה לניירות ערך בתל אביב הנותן אינדיקציה למידת הפיזור של התשואות היומית סביב לתשואה ממוצעת. מוגדר מתימטית כשורש השונות. מדד זה משמש כמדד סחירות - סטיית תקן משמעה סחירות גבוהה

2. מדד המוצב במודל בליק ושול לחישוב ערך אופציה על מניה, מדד או שער במטבע חוץ ונותן אינדיקציה למידת הפיזור העתידית הצפויה בתשואת המניה