סטיית תקן גלומה

שיעור סטיית התקן המתקבל כתוצאה מהצבת מחיר האופציה בנוסחת בלק ושולס. מקובל לראות במדד זה את מידת התנודתיות שמייחס השוק למחיר נכס הבסיס