סוכן רשמי

האדם שממנה הנהלת הבורסה לניירות ערך בתל אביב כדי לנהל בה את המסחר בניירות ערך .