סוכן פיסקלי

1. מי שהוסמך לטפל בעניינים פיננסיים עבור אחר, כגון תשלום כספים בשל דיבידנד, ריבית על תלושי איגרות חוב, פדיון איגרות חוב במועד החלות, תשלום רנטה וכד'. (גם: סוכן תשלומים).

2. סוכן של מנפיק יורו - בונד המעביר את הריבית ותשלומי קרן על איגרות חוב לסוכן תשלומים