סוכן בורסה

אחד שעיסוקו הוא לסחור בניירות ערך והקונה ומוכר ניירות ערך בעבור לקוחות, בתמורה לעמלה שהוא מקבל.