נמוך יומי

המחיר הנמוך ביותר שהשיג נייר ערך מסויים, או מדד שוק מסויים, במשך יום מסחר. אין זה בהכרח שער הפתיחה או שער הסגירה.