נכס בסיס

1. הנכס הרשום בחוזה האופציה שלמחזיק האופציה יש את הזכות לקנות או למכור אותו. הסוגים הנפוצים של נכס בסיס הם: מניות רגילות, מדד מניות, מדד איגרות חוב, שערי ריבית וכן מטבעות שונים.

2. במסלקת מעו"ף: נייר ערך כהגדרתו בחוק ניירות ערך או סל ניירות ערך, שער מטבע, שער ריבית או מדד של אחד מאלה והכל כקבוע באופציה או בחוזה עתידי. 

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות