ניתוח פיננסי

בחינה של התנאים הכספיים והסיכויים לעתיד של חברה בורסאית על ידי לימוד הדו"חות הכספיים שלה, פרסומים פיננסיים שונים וכד'.