ניצול מידע פנים

עסקה שעושה איש פנים המשתמש ביתרונות שיש לו, כדי לעשות רווחים בבורסה לתועלתו האישית.