ניצול אקס

עסקה של קניית מניה יום לפני האקס ומכירתה ביום האקס.