ניצול

ההוצאה לפועל של הזכות הטמונה בהחזקת אופציה ניירות ערך.