ניפוח שערים

הגדלת מחזור הפעילות בבורסה באופן מלאכותי כדי למשוך הוראות קנייה אחרות בהנפקות מסוימות.