נייר ערך מאושר

1. ניירות ערך אשר האוצר אישר שהן השקעה מתאימה לקופות הגמל, חברות ביטוח ומתווכים פיננסיים אחרים.

2. בתקנות מס הכנסה: ניירות ערך של המדינה או שלפרעונם ניתנה ערבות המדינה, או שניתנו לגביהם הנחות ממס לפי חוק לעידוד החיסכון, למעט ניירות ערך נושאי פרסים ולמעט ניירות ערך ששר האוצר קבע, בהודעה שפורסמה ברשומות, שהם אינם ניירות ערך מאושרים לעניין תקנות אלה. (גם: ניירות ערך להשקעה)

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות