נייר ערך ישראלי

1. בהיתר פיקוח על המטבע: נייר ערך שאינו נייר ערך חוץ.

2. בחוק למימון מבצע שלום הגליל: נייר ערך הרשום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב או נסחר בה, ותעודה המקנה זכות לרכוש נייר ערך כאמור והרשומה או נסחרת בבורסה הישראלית, וכן תעודות השתתפות ותעודה המקנה זכות לרכוש יחידה