נייר ערך בינלאומי

ניירות ערך אותם ניתן לקנות ולמכור במספר מדינות שונות, במחיר שהוא דומה פחות או יותר.