נייר ערך

1. מושב הכולל מניות, איגרות חוב, יחידות השתתפות בקרן נאמנות, מלוות מדינה, שטרי הון, שטרי התחייבות, כתבי אופציה, איגרות חוב אופציה, שטרי הון אופציה, ושטרי התחייבות אופציה.

2. בחוק: תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או חברות השתתפות בהם או תביעה מהם, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות ותעודות המקנות זכות לרכש נייר ערך, ולמעט ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה או על פי חוק מיוחד.

3. בחוק הפיקוח על המטבע: מסמך המקנה זכות בתאגיד, מסמך המקנה זכות לתביעה מתאגיד, התחייבות לתשלום שהוצאה מטעם מדינה או מוסד שלטוני אחר, זכות לכל אחד מאלה או מסמך המעיד על זכויות כאמור. SECURITIES

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות