נזילות נייר ערך

היכולת להפוך נייר ערך למזומנים בקלות וללא הפסד ממשי, התלוי הן בסחירותו והן ברוחב השוק.