נזילות גבוהה

ניירות ערך ומסמכים פיננסיים אחרים שניתן להפוך אותם בקלות וללא הפסד ממשי למזומנים.